Thành lập Tổ công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy

BẢO NGUYÊN |

Tổ công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy của tỉnh vừa được UBND tỉnh quyết định thành lập và giao ông Huỳnh Sông Thu - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh làm Tổ trưởng. Ngoài ra, tổ còn có 5 thành viên khác, gồm đại diện của các sở: Y tế, Công Thương, Tài chính, LĐ-TB&XH và Cục Hải quan.

Tổ liên ngành được giao nhiệm vụ giúp UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh. Thành viên của tổ hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Tổ trưởng và các thành viên của tổ được sử dụng con dấu của cơ quan mình trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của tổ theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, lực lượng.

BẢO NGUYÊN