Thanh tra phát hiện số tiền sai phạm hơn 565 triệu đồng

VĂN PHIN |

Từ đầu năm đến nay, Thanh tra Nhà nước huyện Núi Thành triển khai 7 cuộc thanh tra, tập trung vào các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, đã kết thúc 6 cuộc, phát hiện sai phạm tổng số tiền hơn 565 triệu đồng, thu hồi gần 249 triệu đồng. Cũng qua thanh tra, cơ quan chức năng đã kiến nghị xử lý hành chính (kiểm điểm trách nhiệm, chấn chỉnh rút kinh nghiệm) 42 tập thể và 9 cá nhân vi phạm.

VĂN PHIN