Thế trận biên phòng toàn dân vững chắc

PHAN HOÀNG (thực hiện) |

Nhân hội nghị sơ kết và gặp mặt điển hình tiên tiến thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009 - 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu dành cho Báo Quảng Nam cuộc trao đổi xung quanh công tác xây dựng phong trào quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo, an ninh biên giới.

Thành viên Tổ tự quản đường biên, mốc giới xã Chơ Chun (Nam Giang) tham gia cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng làm nhiệm vụ tuần tra biên giới. Ảnh: Đ.N
Thành viên Tổ tự quản đường biên, mốc giới xã Chơ Chun (Nam Giang) tham gia cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng làm nhiệm vụ tuần tra biên giới. Ảnh: Đ.N

- Nếu nói một cách khái quát nhất về kết quả thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009 - 2019, thì đó là những điểm nào, thưa đồng chí?

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu.
Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu.

- Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu: Những con số cụ thể trên từng lĩnh vực là rất nhiều, nhưng có thể nói tóm gọn: 10 năm qua, Quảng Nam đã tiếp tục tạo được nhiều chuyển biến mới về xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh ở các xã biên giới; việc triển khai các chương trình, đề án về xây dựng cơ sở hạ tầng, về phát triển kinh tế - xã hội đạt được nhiều kết quả mới, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc, cán bộ, chiến sĩ ở biên giới được cải thiện tốt hơn. Niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới được tăng cường và phát triển, góp phần hết sức quan trọng vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên giới.

- Xin đồng chí nói rõ thêm về dấu ấn của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, vùng biển?

- Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu: Phải nói rằng, chiến sĩ lực lượng BĐBP tỉnh rất sâu sát, gần gũi với nhân dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân để tuyên truyền vận động và giúp nhân dân phát triển kinh tế, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống ở khu vực biên giới. Đặc biệt, BĐBP đã góp phần nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh, giảm nghèo cho đồng bào ở khu vực biên giới.

Các trạm quân dân y phát huy tốt hiệu quả, kịp thời khám chữa bệnh cho đồng bào vùng sâu vùng xa. Hình ảnh người “Thầy thuốc quân hàm xanh” từ hải đảo đến miền biên cương đã trở thành hình ảnh thân thương được đồng bào quý mến. Có những cán bộ quân y biên phòng đã trở thành những “bà đỡ” vượt qua phong tục hà khắc của đồng bào, giúp nhiều chị em vùng cao “vượt cạn” an toàn và cấp cứu hàng trăm ca bệnh hiểm nghèo.

Những năm qua, BĐBP tỉnh đã tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai có hiệu quả chủ trương tăng cường cán bộ BĐBP cho các xã biên giới và cử cán bộ BĐBP tham gia cấp ủy, chính quyền, HĐND các cấp và đưa đảng viên các đồn biên phòng về tham gia sinh hoạt ở chi bộ thôn biên giới. Nhờ đó, lực lượng cán bộ biên phòng tăng cường đã tham mưu, giúp địa phương ở cơ sở giải quyết tốt các vụ việc xảy ra, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, thực sự là cầu nối giữa chính quyền, nhân dân địa phương với các lực lượng vũ trang, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân vững chắc ở khu vực biên giới”. (CHỦ TỊCH UBND TỈNH ĐINH VĂN THU)

Lực lượng BĐBP tỉnh đã triển khai đồng bộ các mặt công tác, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng làm tốt công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình để đề ra đối sách, chủ trương giải quyết tốt những vấn đề nảy sinh trên biên giới, biển đảo. Đặc biệt, lực lượng đã làm tốt khâu tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, đấu tranh có hiệu quả với các loại đối tượng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa bàn biên giới.

- Thưa đồng chí, để các nội dung của “Ngày Biên phòng toàn dân” ngày càng có chiều sâu và nhiều phong trào hướng về biên giới có ý nghĩa, thời gian tới tỉnh sẽ tập trung vào vấn đề nào?

- Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu: Có rất nhiều việc cần phải làm, nhưng để phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên giới, trước hết phải phát huy sức mạnh, nguồn lực tại chỗ của địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng động viên ngư dân yên tâm bám biển.Ảnh: B.Q.N
Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng động viên ngư dân yên tâm bám biển.Ảnh: B.Q.N

Theo chức năng, nhiệm vụ của mình, từng cấp, từng ngành, từng địa phương cần xây dựng chủ trương, kế hoạch với những nội dung, mục tiêu cụ thể thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở các xã biên giới. Cần rà soát, bổ sung và thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, dự án đã được Chính phủ, Trung ương, tỉnh phê duyệt đầu tư cho khu vực biên giới, nhất là các dự án nâng cấp, mở các tuyến đường ra biên giới, cửa khẩu, đường vành đai biên giới, đường tuần tra, các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng… Đồng thời thực hiện tốt Nghị quyết 30a-NQ/CP, Nghị quyết 80-NQ/CP và các chương trình dự án của Trung ương, Chính phủ cho các huyện, xã biên giới; tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 137-KH/TU, ngày 27.2.2018 của Tỉnh ủy “về thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10.10.2017 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại trên địa bàn tỉnh”. Mặt khác, tổ chức tốt các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, chuyển giao khoa học, kỹ thuật, hướng dẫn đồng bào các dân tộc biên giới chuyển đổi vật nuôi, cây trồng, phát triển kinh tế hàng hóa, các hoạt động kinh doanh dịch vụ, mở mang ngành nghề truyền thống bằng nhiều mô hình cụ thể, thiết thực để giảm nghèo nhanh, nâng cao dân trí để nhân dân tin tưởng, yên tâm thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên giới.

Một nhiệm vụ quan trọng nữa là tổ chức cho nhân dân thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” theo tinh thần Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 9.1.2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- Xin cảm ơn đồng chí!

PHAN HOÀNG (thực hiện)

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Việt Cường: Vai trò nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới

Là lực lượng nòng cốt chuyên trách trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, những năm qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ trong công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong bảo vệ biên giới. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành liên quan thực hiện có hiệu quả theo Nghị định 77 của Chính phủ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng.

Trong 10 năm qua, đặc biệt là những năm gần đây, lực lượng BĐBP tỉnh đã cùng với các cấp, các ngành phát động trong toàn dân hướng về biển đảo, với nhiều phong trào ý nghĩa, thiết thực. Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh cũng đã đồng hành với Hội LHPN tỉnh, triển khai xây dựng các chương trình “Mái ấm biên cương”; “Mái ấm chiến sĩ biên giới”,… và huy động lực lượng, cùng các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, hỗ trợ các dự án an sinh xã hội, đảm bảo đời sống cho đồng bào khu vực biên giới và ngư dân ở tuyến biển của tỉnh.

Thượng tá Nguyễn Xuân Bách - Chính ủy BĐBP tỉnh: Toàn lực lượng sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ

Những năm qua, để bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, BĐBP tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng được nền biên phòng toàn dân vững chắc. Thời gian đến, để tiếp tục bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, BĐBP tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành và các lực lượng, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh có những chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh ở khu vực biên giới, biển đảo. Đồng thời tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị xã hội vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng và ngoại giao nhân dân, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hợp tác và phát triển, BĐBP tỉnh cũng sẽ tiếp tục giáo dục, rèn luyện chiến sĩ, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. ALĂNG NGƯỚC (ghi)

TÌNH QUÂN DÂN

Tình quân dân giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh với đồng bào các địa phương miền núi và vùng biển đảo luôn được gắn kết bền chặt với bao câu chuyện cảm động, tạo nên một thế trận lòng dân vững chắc, an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ biên phòng thăm hỏi nhân dân vùng biên giới. Ảnh: A.N
Cán bộ, chiến sĩ biên phòng thăm hỏi nhân dân vùng biên giới. Ảnh: A.N

Bảo vệ đường biên

Hàng tuần, các thành viên Tổ tự quản đường biên, mốc giới xã Chơ Chun (Nam Giang) lại tham gia cùng các chiến sĩ BĐBP đóng chân trên địa bàn thực hiện chuyến tuần tra biên giới. Mỗi chuyến đi thường kéo dài nhiều ngày đường băng rừng vượt suối, nhưng vì nhiệm vụ chung các “tự quản viên” chẳng bao giờ ngần ngại. Ngay như già làng Alăng Nhứch (dân tộc Tà Riềng, ở thôn Axò, xã Chơ Chun) dù đã ở tuổi 60 vẫn đều đặn đi tuần. Già Nhứch vừa đi, vừa giới thiệu về địa danh từng con suối, đoạn dốc gắn với câu chuyện lịch sử của vùng. Công việc này được già Nhứch lặp lại trong suốt hành trình tuần tra, xem đó như cách để tuyên truyền cho các thành viên đội tuần tra biết tự hào, trân quý từng tấc đất, con sông, khe suối. Sau mỗi chuyến đi, già Nhứch lại cùng cán bộ địa phương tập hợp dân làng về gươl họp, để nghe đoàn tuần tra báo cáo tình hình khu vực giáp ranh biên giới. “Cuộc họp này cũng là buổi để mình thông tin cho bà con kịp thời nắm bắt tình hình mới trong khu vực, cũng như các chủ trương của Nhà nước, đồng thời động viên các thành viên tổ tuần tra tiếp tục làm tốt nhiệm vụ” - già Nhứch nói.

Thượng tá Quách Thiện Dư - Chính trị viên Đồn Biên phòng La Êê cho hay, là đơn vị trực tiếp quản lý địa bàn 2 xã biên giới La Êê và Chơ Chun, những năm qua, cán bộ chiến sĩ của Đồn Biên phòng La Êê luôn làm tốt công tác phối hợp, bám sát cơ sở, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Trong đó, bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, các cán bộ chiến sĩ của đơn vị còn trực tiếp tham gia các chuyến tuần tra đường biên, cột mốc cùng người dân địa phương, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh khu vực biên giới. “Thông qua các già làng, người có uy tín trong cộng đồng miền núi, chúng tôi đã tuyên truyền và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, qua đó nhằm đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh biên giới, cùng các mô hình phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp, vững chắc trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia” - Thượng tá Quách Thiện Dư nhấn mạnh.

Biển đảo an toàn

Không chỉ tuyến biên giới đất liền, những năm qua, công tác hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển cũng luôn được lực lượng BĐBP quan tâm, chú trọng, tạo nên một thế trận lòng dân vững chắc, an toàn. Thiếu tá Thái Nguyễn Văn Hà - Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà (Núi Thành) cho biết, cùng với thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng và tham gia các chương trình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở, thời gian qua đơn vị còn làm tốt phong trào “Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”, duy trì hiệu quả các mô hình “Tổ đoàn kết khai thác hải sản trên biển, “Tổ tự quản tàu thuyền, bến bãi an toàn”,… Từ các mô hình này, đã giúp lực lượng chức năng quản lý và giám sát chặt chẽ các phương tiện ra vào, đảm bảo an toàn cho ngư dân trong mỗi chuyến vươn khơi bám biển. Thiếu tá Thái Nguyễn Văn Hà cho biết, đơn vị đã cùng kề vai sát cánh cùng với ngư dân, đặc biệt là các tổ đoàn kết trên biển nhằm đảm bảo an toàn cho ngư dân trong việc đánh bắt hải sản, nhất là thời điểm mưa bão hàng năm. Ngoài ra, đơn vị cũng chủ động và làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển và nhân rộng các mô hình ý nghĩa, đảm bảo an toàn cho ngư dân trong suốt hành trình vươn khơi.

Thời gian gần đây, nhờ hỗ trợ tích cực của BĐBP tuyến biển, nhiều tàu thuyền của ngư dân thoát khỏi các vụ tai nạn, hạn chế thiệt hại cho chủ tàu. Mới đây nhất, lúc 20 giờ ngày 31.8.2018, sau khi nhận được tín hiệu yêu cầu cứu hộ từ thuyền trưởng Nguyễn Quang Trung của tàu Tùng Linh 01 (Nghệ An) bị thả trôi trên biển do hỏng hộp số, Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm (Hội An) đã huy động 5 cán bộ chiến sĩ đơn vị dùng ca nô nhanh chóng tiếp cận để cứu hộ. Sau nhiều giờ lênh đênh trên biển, tàu Tùng Linh 01 đã được đội cứu hộ lai dắt thành công trong niềm vui của những ngư dân gặp nạn. Trước đó, vào ngày 16.8.2018, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Kỳ Hà cũng đã cứu hộ thành công một tàu câu mực mang số hiệu QNa 90839TS, do ngư dân Nguyễn Văn Bé làm thuyền trưởng bị gãy trục lắp thả trôi nhiều ngày trên biển.

ALĂNG NGƯỚC

CÁN BỘ XÃ MANG QUÂN HÀM XANH

Tròn 10 năm, kể từ ngày được điều động về tăng cường công tác tại xã biên giới A Xan (Tây Giang) với chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã, Thiếu tá Nguyễn Giàu vẫn luôn là một trong những gương mặt điển hình của lực lượng BĐBP tỉnh.  Thiếu tá Nguyễn Giàu chia sẻ, lúc đầu đến nhận nhiệm vụ, do công việc mới hầu như không liên quan đến lĩnh vực chuyên môn nên cũng đã gây không ít khó khăn trong việc tham mưu, điều hành. Tuy nhiên, bằng sự quyết tâm của người lính, dần dà những khó khăn ban đầu đã được Thiếu tá Nguyễn Giàu hóa giải và xem đó là mục tiêu để phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Để duy trì nghiêm chế độ nền nếp làm việc tại cơ quan, bên cạnh tham mưu ban hành các quy chế làm việc, Thiếu tá Nguyễn Giàu còn trực tiếp xây dựng chương trình công tác năm, đẩy mạnh phong trào thi đua trong mỗi cán bộ ở xã, giúp mối quan hệ đoàn kết nội bộ luôn được chặt chẽ, cùng nhau xây dựng một môi trường làm việc văn minh, nền nếp. Ngoài ra, từ đề án phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh khu vực biên giới, Thiếu tá Nguyễn Giàu đã chủ động tham mưu lồng ghép các chương trình, dự án liên quan nhằm hỗ trợ, khuyến khích đồng bào địa phương làm giàu từ nông sản bản địa đặc trưng, nhất là việc mở rộng diện tích trồng cây dược liệu dưới tán rừng và đẩy mạnh chăn nuôi có chuồng trại. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm tại địa bàn xã đã giảm đáng kể. “Với vai trò tham mưu trong công tác xây dựng Đảng, những năm qua, cùng với đổi mới chương trình, kế hoạch nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng ở cơ sở, tôi còn tìm tòi, nghiên cứu giúp địa phương đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên là đồng bào Cơ Tu ở các thôn khu vực biên giới. Nhờ đó, từ 9 chi bộ với 80 đảng viên lúc tôi mới đến nhận nhiệm vụ, đến nay toàn xã có 15 chi bộ trực thuộc với 179 đảng viên” - Thiếu tá Nguyễn Giàu chia sẻ.

Nói về công tác phối hợp giữa địa phương với các đồn biên phòng đóng chân trên địa bàn, ông Bh’riu Liếc - Bí thư Huyện ủy Tây Giang đánh giá cao những đóng góp hiệu quả và thiết thực của cán bộ biên phòng tăng cường cho các xã biên giới và cho rằng đây là lực lượng nòng cốt giúp địa phương khắc phục dần những hạn chế trong việc xây dựng và cụ thể hóa các nghị quyết, văn bản hành chính ở tuyến cơ sở. Đồng thời góp phần vào sự ổn định trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh khu vực biên giới giáp nước bạn Lào.

Cũng như Tây Giang, từ nhiều năm nay, đồng bào Cơ Tu, Ve, Tà Riềng ở các xã biên giới Đắc Pre, Đắc Pring, La Êê, La Dêê,... (huyện Nam Giang) đã quá quen thuộc với hình ảnh của các cán bộ xã mang quân phục màu xanh áo lính. Qua nhiều năm công tác, người vùng cao nay đã xem cán bộ biên phòng tăng cường như con dân của làng, cùng ăn ở, cùng góp sức cho xây dựng đời sống văn hóa. Theo đánh giá của lãnh đạo huyện Nam Giang, kể từ khi triển khai đưa cán bộ BĐBP về làm việc tại các xã biên giới đã giúp địa phương làm tốt công tác giảm nghèo, đảm bảo quốc phòng - an ninh, gắn với xây dựng nông thôn mới. Đại úy Trần Thanh Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy xã La Dêê chia sẻ, hơn 4 năm tăng cường công tác ở xã, anh đã cụ thể hóa được nhiều nội dung trong nghị quyết của địa phương về phát triển kinh tế - xã hội, từ đó giảm dần tỷ lệ hộ nghèo hàng năm. “Từ chủ trương của huyện, nhiều mô hình canh tác về chuyển đổi cây trồng, con vật nuôi cho đồng bào miền núi, đặc biệt là mô hình chăn nuôi gia súc kết hợp trồng cây dược liệu dưới tán rừng, đã được triển khai có hiệu quả ở từng thôn bản, giúp nhiều hộ dân vươn lên thoát nghèo bền vững” - Đại úy Trần Thanh Vinh nói.

ĐĂNG NGUYÊN