Tổ chức huấn luyện dân quân biển

TUYẾT MAI |

Sáng 19.8, tại xã Duy Hải (Duy Xuyên), Ban Chỉ huy Quân sự huyện Duy Xuyên khai mạc lớp huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật cho lực lượng dân quân biển 3 xã ven biển Duy Nghĩa, Duy Hải, Duy Vinh.

Trong thời gian 7 ngày, các dân quân biển sẽ được trang bị kiến thức về giáo dục chính trị, quân sự cơ bản về Luật Hàng hải Việt Nam, tình hình kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh trên biển tại địa phương; những vấn đề của Công ước Luật biển năm 1982 và Luật Biển Việt Nam năm 2012... Các nội dung huấn luyện chuyên ngành như: lý thuyết và thực hành tập bắn mục tiêu trên không và mặt nước; quan sát, nhận dạng mục tiêu trên biển và cách thông báo, báo cáo, tổ chức thông tin liên lạc trên biển; một số phương pháp hoạt động chiến đấu trị an trên biển…

TUYẾT MAI