Toàn quốc tìm kiếm, quy tập 5.886 hài cốt liệt sĩ

ĐOÀN ĐẠO - THÀNH CÔNG |

(QNO) - Sáng nay 21.12, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam - Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo quốc gia 515) chủ trì hội nghị toàn quốc sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2016 - 2018 (Đề án 1237), Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2017 - 2018 (Đề án 150) và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2019 - 2020. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh tham luận về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Đ. C
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh trình bày tham luận về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn Quảng Nam. Ảnh: Đ.C

Tại hội nghị, Trung tướng Đỗ Căn - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia 515 đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Đề án 1237, Đề án 150. Theo đó, giai đoạn 2016 - 2018, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tiếp tục nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, sự đồng thuận, ủng hộ của các cấp ngành, các tầng lớp nhân dân.

Nhiều giải pháp đồng bộ được triển khai trong việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; lập bản đồ tìm kiếm quy tập, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ; xây dựng quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo quốc gia 515 đã chủ động thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế với các nước, tổ chức có liên quan trong công tác tìm kiếm quy tập. Toàn quốc đã tìm kiếm quy tập 5.886 hài cốt liệt sĩ; xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin là 759 trường hợp. 

Về mục tiêu trong trong thời gian đến, phấn đấu đến năm 2020, hoàn thành cơ bản bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ; tổ chức tìm kiếm, quy tập được 60% hài cốt liệt sĩ có thông tin ở địa bàn trong nước và tiếp tục tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Lào, Campuchia đến khi không còn thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ; nâng cao hơn nữa kết quả xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh cho biết, đối với Quảng Nam, giai đoạn 2016 - 2018 Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tổ chức hơn 476 đợt khảo sát, quy tập 674 điểm nghi có mộ liệt sĩ. Kết quả khai quật, tìm kiếm được 332 hài cốt liệt sĩ, trong đó xác định được tên: 155 hài cốt; chưa xác định được danh tính: 177 hài cốt; không tìm thấy hài cốt, di vật: 185 điểm.

Trong công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ danh tính liệt sĩ, đến nay Quảng Nam đã rà soát chuyển giao 10.814 thông tin về nơi hy sinh, an táng ban đầu của liệt sĩ trên địa bàn tỉnh cho 17 tỉnh, thành phố; cung cấp 4.222 thông tin phần mộ liệt sĩ (có danh tính) đã quy tập vào các nghĩa trang liệt sĩ trong toàn tỉnh và bàn giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự 30 tỉnh, thành phố...

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh, để tiếp tục thực hiện tốt các Đề án 1237, 515 trong thời gian đến, trong 8 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của Ban Chỉ đạo quốc gia 515 đề ra tại hội nghị, các cấp ngành, các địa phương cần chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền, thu thập, kết nối cung cấp thông tin. Nhất là phát huy hiệu quả của cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ, chương trình “Đi tìm đồng đội”.

Cùng với đó, cần phải mở rộng, thúc đẩy quan hệ, hợp tác quốc tế trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực hoạt động của Ban Chỉ đạo 515, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 515 các cấp để có hiệu quả nhất trong tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ…

ĐOÀN ĐẠO - THÀNH CÔNG