Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

TUẤN ANH |

(QNO) - Sáng 31/10, Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 
Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Ảnh: TUẤN ANH

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường - Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Trung tướng Trịnh Đình Thạch - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5; đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo báo cáo tổng kết, 10 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Tỉnh ủy, UBND tỉnh, việc triển khai Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đạt nhiều kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Trong đó, nổi bật là nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân từng bước đi vào chiều sâu, đạt chất lượng, hiệu quả; thế trận lòng dân ngày càng được củng cố vững chắc, cơ chế lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, vai trò lãm tham mưu của các ban ngành, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội được vận hành đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở.

Các tiềm lực trong khu vực phòng thủ luôn được chú trọng, hệ thống công trình phòng thủ được quan tâm đầu tư xây dựng. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng được nâng cao, thực sự là lực lượng nòng cốt thực hiện phương châm “Xã giữ xã, huyện giữ huyện, tỉnh giữ tỉnh” khi có tình huống xảy ra.

 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường - Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TUẤN ANH

Qua đánh giá phân loại chất lượng hằng năm, bình quân có hơn 91% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; hơn 92% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; không có cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Trong 10 năm qua đã hoàn thành xây dựng 83 dự án công trình với kinh phí hơn 852 tỷ đồng và đảm bảo nguồn kinh phí xây dựng các công trình phòng thủ, công trình chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu cũng như công trình phục vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, phục vụ hội thi, hội thao...

Các ý kiến tham luận tại hội nghị đều nhấn mạnh và khẳng định Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, thể hiện đường lối, tư duy mới, bước đột phá về sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đại biểu cũng phân tích làm rõ những kết quả nổi bật trong thực hiện nghị quyết; đề ra mục tiêu, phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 
Trung tướng Trịnh Đình Thạch - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 ghi nhận kết quả triển khai Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam. Ảnh: TUẤN ANH

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Trịnh Đình Thạch - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam trong 10 năm qua.

Thời gian tới, Trung tướng Trịnh Đình Thạch đề nghị Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Quân đội, Quân khu 5 và Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và tác chiến phòng thủ.

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của người chỉ huy; tích cực làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; kiên định với mục tiêu, lý tưởng cách mạng, nhận thức rõ “đối tượng”, “đối tác” trong tình hình mới; có tinh thần cảnh giác cách mạng, ý chí quyết tâm chính trị cao, đoàn kết thống nhất, chủ động khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

TAGS