Tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên

TUẤN ANH |

Sáng 27.12, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên (DBĐV), giai đoạn 1996 - 2016. Tham dự và chủ trì hội nghị có Trung tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ở điểm cầu Quảng Nam, đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Đinh Văn Thu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Trong 20 năm qua, việc triển khai thực hiện Pháp lệnh về lực lượng DBĐV đã được các bộ, ngành Trung ương, địa phương, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế. Việc thực hiện quản lý nhà nước về lực lượng DBĐV ngày càng chặt chẽ, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong các tầng lớp xã hội, là tiền đề xây dựng lực lượng DBĐV hùng hậu. Đến nay, sĩ quan dự bị được đăng ký, quản lý so với chỉ tiêu Chính phủ giao là hơn 108%, các đầu mối tổ chức đơn vị DBĐV được sắp xếp hơn 94% so với chỉ tiêu động viên; trong đó, sĩ quan dự bị đạt hơn 81%; hạ sĩ quan - binh sĩ dự bị đạt 96%; nhiều đơn vị đã sắp xếp đủ 100% quân số…

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Phan Văn Giang đề nghị các bộ, ngành Trung ương, địa phương, đơn vị cần tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện Pháp lệnh về lực lượng DBĐV, tập trung khắc phục những khâu yếu, mặt yếu và những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện pháp lệnh. Qua hội nghị này, Bộ Quốc phòng sẽ tổng hợp các ý kiến và đề xuất với Quốc hội để xây dựng luật lực lượng DBĐV, tạo cơ sở pháp lý vững chắc xây dựng lực lượng DBĐV nói riêng và Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

TUẤN ANH