Tổng kết công tác huấn luyện chiến đấu, chấp hành kỷ luật, pháp luật

TUẤN ANH |

(QNO) - Sáng 5.1, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác huấn luyện chiến đấu; rút kinh nghiệm về chấp hành kỷ luật, pháp luật và an toàn quân đội trong lực lượng vũ trang tỉnh năm 2018.

Huấn luyện dân quân biển huyện Núi Thành.
Huấn luyện dân quân biển huyện Núi Thành. Ảnh: TUẤN ANH

Trong năm qua, nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội trong lực lượng vũ trang tỉnh đạt được nhiều kết quả khá toàn diện. Nổi bật là Bộ CHQS tỉnh đã làm tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cho các huyện Duy Xuyên, Bắc Trà My, Quế Sơn, Nông Sơn và diễn tập phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn cho huyện Phước Sơn; diễn tập chiến đấu bảo vệ cơ quan cho Bưu điện tỉnh và diễn tập chỉ huy - tham mưu đối với cơ quan Bộ CHQS tỉnh, kết quả đạt khá.

Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương trong tỉnh tiến hành huấn luyện cho lực lương dân quân tự vệ, dự bị động viên đảm bảo số lượng, chất lượng, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Bộ CHQS tỉnh duy trì nghiêm chế độ huấn luyện, học tập tại chức cho cán bộ chỉ huy và cơ quan; huấn luyện hạ sĩ quan chỉ huy, nhân viên chuyên môn kỹ thuật; huấn luyện chiến sĩ phân đội, huấn luyện chiến sĩ mới; huấn luyện nhà trường, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng và tham gia các hội thi, hội thao do các cấp tổ chức đều đạt kết quả cao...

TUẤN ANH