Tổng kiểm tra, xử lý các phương tiện hết niên hạn sử dụng

PHÚC LÂM |

UBND tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu xử lý các phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng hoặc quá hạn kiểm định lưu thông trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, giao Sở Giao thông vận tải tổng kiểm tra, rà soát, thống kê danh sách các phương tiện ô tô hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định trên địa bàn tỉnh; thông báo công khai danh sách và chủ phương tiện ô tô hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời chỉ đạo thanh tra giao thông vận tải phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh và công an các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường giao thông. Khi phát hiện phương tiện hết niên hạn sử dụng tham gia giao thông, kiên quyết lập biên bản tịch thu phương tiện và bàn giao phương tiện cho cơ quan chức năng tại địa phương.

Công an tỉnh có nhiệm vụ chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các phương tiện hết niên hạn sử dụng và hết hạn kiểm định tham gia giao thông đường bộ; UBND tỉnh các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên tuyên truyền, khuyến cáo doanh nghiệp, người dân không mua, bán, trao đổi các phương tiện đã hết niên hạn sử dụng…

PHÚC LÂM