Triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2016

NGUYỄN DƯƠNG |

Ngày 23.12, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2015 và bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, công tác quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng tiềm lực trong khu vực phòng thủ được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 244/244 chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn, đạt tỷ lệ 100%, trong đó có 210/244 chi bộ quân sự có chi ủy (tăng 7 chi bộ so với năm 2014). Trong năm qua, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo lực lượng vũ trang đẩy mạnh thực hiện tốt công tác chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội và phong trào đền ơn đáp nghĩa, giải quyết kịp thời chính sách cho người có công. Đồng thời chỉ đạo các địa phương, đơn vị quy tập 88 hài cốt liệt sĩ đưa vào nghĩa trang; phụng dưỡng 26 Mẹ Việt Nam anh hùng, 1 vợ liệt sĩ, 1 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và phụng dưỡng 173 Mẹ Việt Nam anh hùng theo quyết định của Bộ Quốc phòng; xây dựng 37 nhà tình nghĩa trị giá 2,7 tỷ đồng; vận động kinh phí xây dựng 71 nhà tình thương tặng cho đồng bào nghèo, kinh phí 3,55 tỷ đồng…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu cho rằng, trong năm qua dù có nhiều khó khăn nhưng UBND tỉnh đã chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện khá toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững sự ổn định về chính trị, phục vụ tốt cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong thời gian đến, các địa phương, đơn vị cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Đảng, Nhà nước về giáo dục quốc phòng trong tình hình mới; tăng cường công tác dân vận, vận động quần chúng, nhất là các địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh, địa bàn miền núi, vùng sâu vùng xa, vùng biên giới…

NGUYỄN DƯƠNG