Trọn vẹn niềm tin

ĐẠI TÁ NGUYỄN TẤN THÀNH (Chính ủy Bộ CHQS tỉnh) |

Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Quảng Nam được thành lập ngày 4.5.1945 (từ đội Du kích Vũ Hùng). Chặng đường gần 72 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự cưu mang đùm bọc, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân trong tỉnh, LLVT tỉnh luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tiếp nối truyền thống

Trải qua các thời kỳ cách mạng, LLVT tỉnh không ngừng trưởng thành lớn mạnh; xứng đáng là lực lượng chính trị tin cậy, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Trong hai cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm lược, LLVT tỉnh đã chiến đấu kiên cường và giành chiến thắng vẻ vang với hàng trăm trận đánh tiêu biểu, lập nhiều chiến công vang dội như: Chiến thắng Bồ Bồ, Núi Thành, Thượng Đức, Cấm Dơi... góp phần cùng cả nước đánh bại giặc ngoại xâm thống nhất đất nước.

Tuyên dương gương điển hình tiên tiến của LLVT tỉnh trong học tập và làm theo gương Bác Hồ. Ảnh: TUẤN ANH
Tuyên dương gương điển hình tiên tiến của LLVT tỉnh trong học tập và làm theo gương Bác Hồ. Ảnh: TUẤN ANH

Suốt 72 năm qua, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn quán triệt và nắm vững đường lối chính trị, phương pháp, phương châm đấu tranh cách mạng của Đảng và vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong từng thời điểm cụ thể. Thường xuyên xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh; đơn vị vững mạnh toàn diện; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp; bảo đảm sự lãnh đạo “tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” của Đảng, là nhân tố quyết định để LLVT tỉnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT tỉnh luôn giữ vững mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt với đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Luôn rèn luyện “tâm sáng, lòng trung, chí vững bền” trước mọi khó khăn, thử thách; xây đắp nên truyền thống “Tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, mưu trí sáng tạo, chiến đấu kiên cường, chiến thắng vẻ vang”.

Năm 2017 và trong thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc và tập trung triển khai toàn diện, có trọng tâm các chương trình hành động, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước. LLVT tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và toàn diện, tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân vững chắc. Toàn lực lượng nêu cao quyết tâm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; dự báo đúng tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý thắng lợi mọi tình huống, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ, giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình để phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Vững mạnh toàn diện

Với bề dày truyền thống và thành tích đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, LLVT tỉnh đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; Huân chương Thành đồng hạng Nhất, 2 Huân chương Quân công giải phóng hạng Nhì; Huân chương Chiến công hạng Nhất; Huân chương Quân công hạng Nhì, hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, hạng Ba cùng nhiều Bằng khen, Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Quân khu 5 và UBND tỉnh Quảng Nam.

Ở bất cứ thời kỳ nào, trong rèn luyện và xây dựng để trưởng thành, LLVT tỉnh đã phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh toàn lực lượng, coi trọng xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ; nâng cao năng lực tham mưu, quản lý nhà nước về quốc phòng của cơ quan quân sự các cấp. LLVT tỉnh luôn chú trọng nâng cao trình độ, chất lượng huấn luyện cán bộ, chiến sĩ; xây dựng nền nếp chính quy, môi trường văn hóa, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Trong đó, trọng tâm là duy trì nghiêm kỷ luật, kỷ cương, quân phong, quân kỷ; thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả lĩnh vực hoạt động, công tác; khắc phục có hiệu quả những hạn chế, yếu kém và bảo đảm an toàn về mọi mặt.

Nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, LLVT tỉnh tập trung xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong lực lượng thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; gương mẫu, đi đầu trong quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị 87 của Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Qua đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Truyền thống vẻ vang gần 72 năm qua là niềm tin, niềm tự hào để mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”. Qua đó, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng ở địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Nam.

ĐẠI TÁ NGUYỄN TẤN THÀNH
(Chính ủy Bộ CHQS tỉnh)