Từ đầu năm đến nay, thi hành hơn 5.400 vụ việc dân sự

THÀNH CÔNG |

Chiều 27.8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh, liên quan đến công tác giải quyết các vụ việc thi hành án dân sự trên địa bàn.

Theo báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, từ đầu năm đến nay, cục thụ lý gần 9.200 vụ việc, trong đó có hơn 7.100 vụ việc có điều kiện giải quyết, với số tiền phải thụ lý hơn 1.973 tỷ đồng (có điều kiện giải quyết 1.171 tỷ đồng). Kết quả thi hành vụ việc là hơn 5.400 vụ với số tiền thi hành được hơn 281 tỷ đồng. Các cơ quan thi hành án dân sự đã ra văn bản thông báo về trách nhiệm thi hành án đối với 29 vụ việc, có văn bản kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với 6 vụ người phải thi hành án vi phạm nghĩa vụ về chấp hành án, đăng tải công khai các quyết định buộc thi hành án theo quy định.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đánh giá cao những nỗ lực của Cục Thi hành án dân sự nói riêng và các thành viên Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh, đồng thời chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải quyết các vụ việc thi hành án dân sự. Ông Trần Văn Tân thống nhất với những giải pháp chủ yếu mà Cục Thi hành án dân sự đưa ra như kiên quyết cưỡng chế thi hành án đối với các vụ việc có điều kiện thi hành, kết hợp tuyên truyền, vận động; xử lý nghiêm trách nhiệm đối với các trường hợp chậm hoặc không thi hành án hành chính; đồng thời lưu ý đơn vị cần có giải pháp trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và thường xuyên thông tin đối với các vụ việc phức tạp, có giá trị lớn. Những kiến nghị của các đơn vị trong Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự được đoàn làm việc ghi nhận, phối hợp với các ban ngành để có giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

THÀNH CÔNG