Tư lệnh Quân khu 5 kiểm tra tại Sư đoàn 315

VIỆT HÙNG |

Ngày 24.2, đoàn công tác của Quân khu 5 do Trung tướng Nguyễn Long Cáng - Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra kết quả công tác tiếp nhận, quản lý chiến sĩ mới, chuẩn bị huấn luyện năm 2019.

Qua kiểm tra thực tế tại Sở Chỉ huy Sư đoàn và Trung đoàn 143, nghe đại diện các đơn vị báo cáo, Trung tướng Nguyễn Long Cáng đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc sư đoàn cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên và quân khu nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong thời gian tới. Các đơn vị duy trì nghiêm túc các chế độ, nền nếp, nêu cao tinh thần cảnh giác, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống; phát huy vai trò nêu gương, tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đặc biệt thường xuyên quan tâm, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, nhất là đối với chiến sĩ mới; nắm, quản lý và giải quyết tốt tình hình tư tưởng bộ đội. Các đơn vị chỉ đạo chặt chẽ công tác phúc tra sức khỏe chiến sĩ mới, kiên quyết loại trả những trường hợp không đảm bảo tiêu chuẩn...

VIỆT HÙNG