Tuyển công dân nam thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

B.T |

Năm 2021, Thủ tướng Chính phủ giao tỉnh Quảng Nam tuyển 270 công dân nam thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (CAND).  Đối tượng tuyển chọn là công dân nước Việt Nam, độ tuổi từ đủ 18 đến hết 25; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự thì tuyển chọn đến hết 27 tuổi. Thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND là 24 tháng.

Công dân tham gia tuyển chọn phải có lý lịch rõ ràng, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc; bảo đảm các quy định cụ thể khác của Bộ trưởng Bộ Công an về tiêu chuẩn chính trị của hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ theo chế độ nghĩa vụ trong CAND; có phẩm chất đạo đức tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi học tập, công tác tín nhiệm; tốt nghiệp THPT, ưu tiên tuyển chọn công dân đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học, có chuyên môn cần thiết cho công tác, chiến đấu của lực lượng CAND.

Chỉ tuyển chọn đối với công dân được Hội đồng khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND công nhận đạt sức khỏe loại I, loại II theo quy định tại Thông tư số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30.6.2016 của Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng. Trong đó phải đảm bảo các chỉ số đặc biệt sau: không nghiện các chất ma túy, tiền chất ma túy; không mắc bệnh mãn tính, bệnh xã hội...

Về thủ tục đăng ký, công dân đăng ký tham dự tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND nộp hồ sơ gồm: tờ khai đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND (theo mẫu); bản sao có công chứng giấy Đăng ký nghĩa vụ quân sự, giấy khai sinh, giấy CMND, sổ hộ khẩu; bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp THPT và bằng đại học, cao đẳng,... (nếu có); giấy chứng nhận đoàn viên, đảng viên (nếu là đảng viên).

Trong thời gian thực hiện khám sức khỏe, công dân tham dự tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND được hưởng các chế độ, chính sách, cụ thể. Trong đó, công dân đang làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước trong thời gian thực hiện khám sức khỏe theo lệnh gọi của trưởng công an cấp huyện được hưởng nguyên lương, phụ cấp hiện hưởng và tiền tàu xe đi, về theo chế độ quy định hiện hành. Công dân không thuộc các cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước trong thời gian thực hiện khám sức khỏe theo lệnh gọi của trưởng công an cấp huyện được đảm bảo chế độ tiền ăn bằng mức tiền một ngày ăn cơ bản của hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ; thanh toán tiền tàu xe đi, về theo chế độ quy định hiện hành. Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ có thời gian phục vụ tại ngũ từ 15 tháng đến dưới 24 tháng (tính đến thời điểm dự thi), kết quả phân loại hằng năm đạt hoàn thành nhiệm vụ trở lên, bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện phục vụ theo chế độ thì được xét, dự tuyển vào các học viện, trường CAND, tốt nghiệp ra trường được phong cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp. Hạ sĩ quan, chiến sĩ hết thời hạn phục vụ tại ngũ có đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu sử dụng của CAND, nếu tự nguyện và CAND có nhu cầu thì được xét chuyến sang chế độ chuyên nghiệp.

Ngoài ra, thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ thuộc đối tượng được hưởng bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước chi trả. Hết thời hạn phục vụ tại ngũ, hạ sĩ quan, chiến sĩ được hưởng các chế độ, chính sách quy định đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ trong lực lượng vũ trang và cấp thẻ học nghề.

Thời gian đăng ký kể từ nay đến hết ngày 30.11.2020; tại trụ sở công an xã, phường, thị trấn; Đội Tổng hợp (Đội Chính trị - Hậu cân) công an cấp huyện nơi công dân đăng ký hộ khẩu thường trú.