Vì sự phát triển toàn diện

DƯƠNG LÊ |

Năm 2016, chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) với các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh đạt được nhiều kết quả tốt, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

LLVT tỉnh phối hợp làm tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.Ảnh: D.LÊ
LLVT tỉnh phối hợp làm tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.Ảnh: D.LÊ

Phối hợp chặt chẽ

Hàng năm, trên cơ sở chỉ tiêu nhiệm vụ được giao của từng đơn vị và quy chế hoạt động, Bộ CHQS tỉnh đã tích cực phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Hội nông dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn triển khai có hiệu quả chương trình phối hợp hoạt động. Trong đó, tập trung phối hợp tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho hội viên, đoàn viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phối hợp xây dựng tổ chức hội, đoàn thể và LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Phối hợp vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Phối hợp thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội.

Theo Đại tá Đoàn Thế Tùng - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo phối hợp hoạt động của tỉnh đã tập trung chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt, bổ sung vào chương trình phối hợp hoạt động sát với tình hình, yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương ở cấp mình. Bộ CHQS tỉnh thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ. Các cấp ủy đảng trong các hội, đoàn thể và LLVT đã đưa nội dung, chương trình phối hợp hoạt động vào nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện. Hàng năm, Ban chỉ đạo phối hợp hoạt động ở từng cấp đều tổ chức sơ kết, tổng kết nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra các biện pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng trong thực hiện chương trình phối hợp.

Hiệu quả thiết thực

Năm 2016, chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ CHQS với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh có những chuyển biến tích cực, hiệu quả. Nổi bật là công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được thực hiện với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, thông qua tuyên truyền trực tiếp, Báo Quảng Nam, Đài PT-TH tỉnh, chuyên mục Quốc phòng toàn dân, chuyên mục Thanh niên, chuyên trang, bản tin, trang website của các tổ chức hội, đoàn thể. Qua đó, đã góp phần nâng cao tinh thần tự lực, tự cường, ý thức cảnh giác cách mạng, phòng chống có hiệu quả chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch cho cán bộ, chiến sĩ LLVT, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân. Bộ CHQS tỉnh chủ động tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo diễn tập PT-16, tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể của tỉnh hướng dẫn xây dựng văn kiện tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tây Giang, Phú Ninh, Đại Lộc, TP.Hội An, Công ty Cao su Nam Giang, diễn tập phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn huyện Thăng Bình, tham gia diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu do UBND tỉnh tổ chức đạt kết quả tốt. Thực hiện đúng quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, tổ chức lễ giao nhận quân nhanh, gọn, an toàn, đạt 100% chỉ tiêu.

Ngoài ra, LLVT tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã thực hiện khá tốt các phong trào, các cuộc vận động như: “Dân vận khéo, xây dựng đơn vị dân vận tốt”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Ngày vì người nghèo”; “xóa hộ đói, giảm hộ nghèo”, “Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng”; “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”… Đặc biêt, Bộ CHQS tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tiến hành khảo sát, chọn đối tượng và xây dựng 267 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, nhà tình thương, mái ấm công đoàn, kinh phí hơn 12 tỷ đồng; nhận phụng dưỡng 194 Mẹ Việt Nam anh hùng, tặng 123 sổ tiết kiệm, tổ chức thăm, tặng hơn 5.000 suất quà, kinh phí 2,5 tỷ đồng các gia đình chính sách, gia đình có công cách mạng, hộ nghèo, quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn. Bà Nguyễn Thị Thu Lan - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy khẳng định: “Thông qua chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ CHQS với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã góp phần xây dựng tình đoàn kết gắn bó quân dân và thế trận lòng dân vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống có hiệu quả chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cùng với các địa phương trong tỉnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh”.

DƯƠNG LÊ