Xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần vững chắc

Đại tá NGUYỄN TẤN THÀNH |

Từ ngày 27 đến 29.8, tỉnh Quảng Nam bước vào diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) năm 2019 - mật danh “QNa-19” với đề mục “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ, bảo vệ vững chắc địa bàn tỉnh”.

Đảng ủy Quân sự tỉnh khen thưởng các điển hình tiên tiến trong lực lượng vũ trang tỉnh. Ảnh: TUẤN ANH
Đảng ủy Quân sự tỉnh khen thưởng các điển hình tiên tiến trong lực lượng vũ trang tỉnh. Ảnh: TUẤN ANH
 

Là địa bàn chiến lược nằm trong hệ thống phòng thủ chung của Quân khu 5 và cả nước, nhiều năm qua, Quảng Nam luôn chăm lo, xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ (KVPT) ngày càng vững chắc, trong đó chú trọng xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần, bởi đây là nhân tố cơ bản, quan trọng, giữ vị trí cơ sở nền tảng, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp của KVPT.

Xây dựng tiềm lực vững mạnh

Thực chất của xây dựng KVPT là xây dựng các tiềm lực, xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần chính là xây dựng con người, tổ chức vững mạnh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các chủ trương, biện pháp cụ thể, sát đúng, phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương trong xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần. Trước hết là tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; coi trọng giáo dục truyền thống, lòng tự tôn dân tộc, tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội. Toàn tỉnh đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho hơn 94.000 đồng chí thuộc đối tượng 3, 4 và đối tượng khác; giáo dục quốc phòng cho 935.537 lượt học sinh, sinh viên; 1.846 chức sắc, chức việc trong các tôn giáo, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong các tộc họ; 235 giáo viên giáo dục quốc phòng của các trường phổ thông. Tổ chức 33 lớp tập huấn, huấn luyện cho 5.580 ngư dân và dân quân các huyện ven biển.

Cùng với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, việc củng cố, kiện toàn xây dựng hệ thống chính trị các cấp, nhất là cấp ủy, chính quyền vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng KVPT vững chắc ngay từ thời bình cũng được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm chú trọng. Trong đó, quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về công tác xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Đến nay, toàn tỉnh có 236/244 xã, phường, thị trấn vững mạnh về quốc phòng - an ninh, trong đó 154 xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng được tăng cường, công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, có hiệu quả; gắn kết nhiệm vụ xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Toàn tỉnh hiện có 1.212 tổ chức cơ sở đảng với 67.122 đảng viên (so với năm 2008 tăng 23.717 đảng viên);  1.719/1.719 thôn, khối phố có chi bộ. Bình xét phân loại chất lượng đảng viên và tổ chức đảng hằng năm có từ 71,42% tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt hơn 12,05%. Bên cạnh đó, toàn tỉnh có 235/244 chi bộ quân sự có chi ủy, đạt 96,31%. Các chi bộ quân sự cấp xã đã làm tốt chức năng giúp cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương; thể hiện rõ vai trò làm tham mưu và phối hợp của Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã với các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang và thế trận chiến tranh nhân dân trên từng địa bàn.

Phát huy thế trận lòng dân

Xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần trong KVPT, cấp ủy, chính quyền địa phương từ tỉnh đến cơ sở đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn Quảng Nam thường xuyên chủ động phối hợp với các địa phương tích cực tham gia giúp đỡ nhân dân phát triển sản xuất, giảm nghèo, “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng”, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội. Từ năm 2015 đến nay, bằng nguồn hỗ trợ của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tiến hành xây dựng 272 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, nhà nghĩa tình đồng đội hỗ trợ gia đình chính sách, người có công cách mạng, gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí hơn 16 tỷ đồng. Đặc biệt, trong thiên tai, bão lũ, hình ảnh những người lính không quản ngại khó khăn, gian khổ, dầm mình trong mưa to, bùn đất để di dời người và tài sản đến nơi an toàn, tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích, bị vùi lấp trong các vụ sạt lở núi đã một lần nữa khẳng định “Ở đâu gian khó thì ở đó có bộ đội”, góp phần củng cố, xây dựng tình đoàn kết quân dân ngày thêm gắn bó, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trong giai đoạn hiện nay.

Có thể khẳng định, chính nhờ làm tốt việc xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần mà nhiều năm qua, quá trình xây dựng tỉnh Quảng Nam thành KVPT vững chắc trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị (khóa X) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Qua công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập KVPT cấp tỉnh nhiều năm qua, nhất là diễn tập KVPT “QNa-19”, có thể nhận thấy, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị đã thật sự vào cuộc với tinh thần, quyết tâm cao nhất. Việc xây dựng KVPT không chỉ là nhiệm vụ của quân sự, công an, biên phòng mà là nhiệm vụ chung của cả tỉnh, ở đó, mỗi cá nhân, tổ chức đều có trách nhiệm, nghĩa vụ xây dựng các tiềm lực trong KVPT.

Cuộc diễn tập “QNa-19” lần này có ý nghĩa rất quan trọng, là điều kiện để cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh tiếp tục có thêm cơ hội để quán triệt sâu sắc hơn quan điểm, đường lối của Đảng về quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, xây dựng KVPT. Từ đó, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; trình độ tổ chức chỉ huy của đội ngũ cán bộ, khả năng phối hợp, hiệp đồng, bảo đảm của các cấp, các ngành, các lực lượng trong xử lý tình huống; tiếp tục xây dựng các tiềm lực trong KVPT tỉnh Quảng Nam ngày càng vững chắc. Đồng thời đây là dịp để tỉnh kiểm tra, sát hạch tương đối toàn diện về trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, sẵn sàng xử lý hiệu quả các tình huống có thể xảy ra; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

TAGS