Dùng dằng chi rứa

B.ANH |

“Dùng dằng chi rứa” (tác giả Huỳnh Trương Phát, NXB Đà Nẵng ấn hành tháng 12.2021) tập hợp gần 100 bài thơ, là tác phẩm thứ 3 đã xuất bản của anh. 

 

Đây là tập thơ lục bát có giọng điệu, kỹ thuật lục bát nhuần nhuyễn, phù hợp với đặc trưng thể loại thơ lục bát truyền thống. Nội dung, đề tài khá phong phú; trong đó đề tài về đất và người Quảng Nam chiếm số lượng lớn, có cảm xúc tươi mới, dạt dào, gần gũi. Tác giả khá tinh tế trong việc sử dụng địa danh, hình ảnh và phương ngữ Quảng Nam trong nhiều câu thơ, bài thơ, làm cho tập thơ có âm hưởng Quảng Nam, hồn hậu, gần gũi và giàu chất thơ: “Sông quê tôi uống mỗi ngày/ Vu Gia từng ngụm ủ đầy men rêu” (Ái Nghĩa), hay “Sông quê con nước đương thì/ Trăm năm vẫn cứ xanh rì yêu thương” (Bàn Thạch).

Có thể thấy, đây là tập thơ vừa có chất lượng nội dung tốt, vừa có phạm vi biểu cảm tương đối rộng, nhất quán về cảm xúc và chủ đề.