Khát vọng về đất nước phồn vinh, hạnh phúc

ANH QUÂN |

Sau một năm miệt mài tập hợp và tổ chức, với sự chủ biên của GS.Trần Văn Thọ và TS.Nguyễn Xuân Xanh, các trí thức trong và ngoài nước tiếp tục đóng góp tiếng nói của mình với “khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” qua tập sách “Việt Nam - hôm nay và ngày mai” (Nhà xuất bản Đà Nẵng và Ban Tu thư Đại học Hoa Sen liên kết xuất bản, quý 1.2021). 

Các tác giả tham gia cuốn sách giới thiệu nội dung và giao lưu với độc giả. (ảnh từ Fb của Trần Đức Anh Sơn)
Các tác giả tham gia cuốn sách giới thiệu nội dung và giao lưu với độc giả. (ảnh từ Fb của Trần Đức Anh Sơn)

Cuốn sách gồm 4 phần chính: Lịch sử - văn hóa, Tư tưởng - thể chế, Giáo dục - y tế và Kinh tế - kinh doanh, tập hợp những bài viết tâm huyết của 22 tác giả là những trí thức, như GS.Cao Huy Thuần viết trong lời cảm tạ: “Chúng ta, những người trí thức bốn phương, gắn bó với nhau vượt không gian và thời gian, trên hết còn vì tình cảm chung đối với quê hương đất nước”.

Theo GS.Trần Văn Thọ và TS.Nguyễn Xuân Xanh: “Trong một thế giới không đứng yên, chúng ta không thể phát triển chậm theo tuyến tính, mà phải có những bước đi bứt phá, cần phải có nhiều chất xám đổi mới sáng tạo để “đốt giai đoạn”. Chỉ có phát triển nhanh và liên tục, để thành một quốc gia công nghiệp hóa mới đem lại sức mạnh cần thiết cho quốc gia, vừa đem lại phồn vinh, vừa bảo vệ non sông và giữ gìn được những truyền thống tốt đẹp của dân tộc”.

Vì vậy, nhóm chủ biên cho rằng “Trong tinh thần đó, các bài viết trong tập sách này đều đượm chất đổi mới sáng tạo, xuất phát từ những người có tấm lòng với đất nước, muốn thấy đất nước nhanh chóng vượt qua những rào cản khó khăn để tiến bước nhanh”…

Tác giả Huỳnh Thế Du, trong bài viết “Suy nghĩ về con đường phát triển của Việt Nam” cũng nêu “Việt Nam cần không khí trao đổi và tranh luận trên tinh thần cởi mở, lắng nghe và xây dựng sôi nổi của đội ngũ trí thức, nhất là về các vấn đề phát triển đất nước, để đạt tới những tranh luận phong phú và khoa học hơn”.

Chính vì vậy, cuốn sách quy tụ những bài viết của các trí thức trên nhiều lĩnh vực: như GS.Trần Văn Thọ, TS.Nguyễn Xuân Xanh, chuyên gia kinh tế Huỳnh Bửu Sơn, TS.Nguyễn Quang Ngọc, nhà nghiên cứu Nguyễn Tùng, nhà văn Nguyên Ngọc, TS.Trần Đức Anh Sơn, GS.Trần Ngọc Vương, GS.Hồ Tú Bảo, TS.Vũ Ngọc Hoàng, nhà nghiên cứu Nguyễn Trung, chuyên gia knh tế Phạm Chi Lan, TS.Đặng Kim Sơn…

Từ việc nghiên cứu lịch sử chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… của thế giới cũng như Việt Nam, các học giả đúc kết thành những nhận định và bài học kinh nghiệm; từ đó đưa ra những giải pháp góp phần thúc đẩy Việt Nam vượt qua thách thức, tận dụng cơ hội để vươn lên trong giai đoạn mới.

“Khi Nhà nước nhìn nhận và dung hòa các khác biệt về nhận thức, thể hiện sự đồng cảm giữa Nhà nước chính danh và giới tinh hoa, đó chính là nền tảng vững chắc để duy trì đoàn kết trong cộng đồng dân tộc, cùng sát cánh bên nhau trong một tiến trình lâu dài hướng đến mục tiêu cường thịnh”, chuyên gia kinh tế Huỳnh Bửu Sơn kiến nghị như vậy trong bài viết “Đoàn kết để cường thịnh - từ quá khứ nhìn về tương lai”. Cũng theo chuyên gia này, “…cường thịnh không chỉ là những giá trị vật chất có thể đo lường được (…). Cường thịnh còn là giá trị tinh thần, phẩm chất đạo đức nhân văn của toàn xã hội”.

Xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc là khát vọng cháy bỏng, thường trực trong mỗi con người Việt Nam. Việc tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức trong thời đại mới để vươn tầm nhanh chóng, mạnh mẽ và vững chắc, chính là trách nhiệm và vinh dự to lớn đặt trên vai mỗi người hôm nay, trong đó có giới trí thức tinh hoa.