Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập

Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Ban chỉ đạo do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân làm Trưởng ban. Ngoài ra còn có 5 phó trưởng ban và 16 thành viên.