Ban Cứu trợ Trung ương

1,6 tỷ đồng hỗ trợ người dân Quảng Nam bị thiệt hại do bão số 4

NHƯ THỦY |

(QNO) - Thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam, Ban Cứu trợ Trung ương vừa chuyển 1,6 tỷ đồng hỗ trợ người dân Quảng Nam bị thiệt hại do bão số 4.