Ban Thanh tra nhân dân

Thu hồi cho Nhà nước và nhân dân hơn 24.600m2 đất qua hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Chiều 30.12, Ban Chỉ đạo đề án 1254 của UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện đề án “Tăng cường năng lực giám sát của Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng ở các xã, phường, thị trấn giai đoạn 2017 - 2021”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đến dự.

Xây dựng niềm tin từ cơ sở

ĐỖ HUẤN |

Thời gian qua, Ban Thanh tra nhân dân (TTND) và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ) ở các xã, phường trên địa bàn TP.Hội An đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng niềm tin từ cơ sở…