Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh

Đảm bảo bình đẳng giới, vì sự phát triển của phụ nữ

A.ĐÔNG |

(QNO) - Chiều nay 13.1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn - Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh chủ trì hội nghị tổng kết công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.