bạo lực

Công bố đường dây nóng hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực

VĂN SUNG |

(QNO) - Chiều 15.12, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Quỹ dân số Liên hiệp quốc tại Việt Nam tổ chức lễ công bố đường dây nóng hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực dưới hình thức trực tuyến.