bảo vật quốc gia

Đài thờ Mỹ Sơn A10 được công nhận bảo vật quốc gia

XUÂN HIỀN |

(QNO) - Ngày 25.12, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ký Quyết định số 2198/QĐ-TTg công nhận 23 bảo vật quốc gia (đợt 10, năm 2021). Quảng Nam có 1 hiện vật được công nhận là Đài thờ Mỹ Sơn A10 (niên đại thế kỷ IX - X), hiện lưu giữ tại đền A10 Khu đền tháp Mỹ Sơn, Duy Xuyên.

Đề nghị công nhận Đài thờ Mỹ Sơn A10 là bảo vật quốc gia

X.H |

(QNO) - Ông Phan Hộ - Giám đốc Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn cho biết, Hội đồng thẩm định bảo vật tỉnh Quảng Nam và Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn đã nghiệm thu thống nhất hồ sơ khoa học về Đài thờ Mỹ Sơn A10 trình Hội đồng thẩm định bảo vật quốc gia công nhận là bảo vật quốc gia.