biến thể Lambda

Biến thể Lambda cần được theo dõi chặt chẽ

QUỐC HƯNG |

(QNO) - Trong khi biến thể Delta lan nhanh toàn cầu thì một biến thể khác của vi rút SARS-CoV-2 mang tên Lambda cũng có khả năng lây nhiễm và kháng vắc xin cao. Song, kiểm soát tốt Covid-19 có thể ngăn chặn được biến thể này.