bốc mộ

Trước bốc mộ, sau đánh người

HÀN GIANG - PHAN VINH |

Việc tổ chức cất bốc hài cốt tại 7 ngôi mộ đi cải táng ở nơi khác khi chưa có sự thống nhất của người trong tộc, đã dẫn đến lời qua tiếng lại, tình cảm bị rạn nứt...