cần thủ

Nghề câu cá dìa biển

NGUYỄN QUỲNH |

(QNO) - Tại cảng cá Tam Quang (Núi Thành), hằng ngày có hàng chục người  hành nghề câu cá dìa. Sau gần một ngày buông cần, mỗi cần thủ bắt được ít nhất 2 - 3 kg cá, kiếm được hơn 300 ngàn đồng.