cào don

Nghề cào don

NGUYỄN ĐIỆN NGỌC |

Từ cuối năm 2019 đến nay ngư dân thôn Ngọc An, xã Tam Tiến (Núi Thành) có thêm nghề cào don, thêm thu nhập khá. Từ chỉ có vài hộ với đôi ba chiếc làm nghề ban đầu, nay toàn thôn Ngọc An đã có hàng chục hộ với hơn 60 chiếc ghe tham gia cào don.

Cào don trên sông Trường Giang

NGUYỄN ĐIỆN NGỌC |

(QNO) - Từ cuối năm 2019 đến nay, nông dân thôn Ngọc An (xã Tam Tiến, Núi Thành) có thêm nghề cào don. Nghề mới này giúp nhiều hộ có nguồn thu nhập khá, góp phần cải thiện cuộc sống.