chăm sóc sắc đẹp

Uyên Lee - đánh thức vẻ đẹp tiềm ẩn

XUÂN HIỀN |

Gần 6 năm làm nghề chăm sóc sắc đẹp, hệ thống Uyên Lee Spa của Lê Thị Phương Uyên (sinh năm 1992) đã mở rộng đến nhiều địa phương. Hành trình khởi nghiệp của cô gái này khiến nhiều người nể phục..