chế biến lâm sản

Xây dựng nhà máy chế biến lâm sản tại Hiệp Đức

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành quyết định chủ trương đầu tư Nhà máy chế biến lâm sản Bình An Phú Hiệp Đức, đặt tại Cụm công nghiệp Sông Trà (xã Sông Trà, Hiệp Đức).