chè xanh An Bằng

Tạo chuỗi giá trị chè xanh An Bằng

HOÀNG LIÊN |

Khôi phục thương hiệu chè xanh An Bằng, xây dựng vùng nguyên liệu ổn định phục vụ sản xuất, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật nâng cao năng suất, giá trị, tạo các sản phẩm đặc hữu chè xanh An Bằng, đưa các sản phẩm đạt chuẩn OCOP vào năm 2020 là hướng đi được HTX Đại Thạnh Phát (Đại Thạnh, Đại Lộc) hướng tới.