Chị thị 06/CT-UBND

Tam Thăng tăng cường xử lý vi phạm về đất đai

XUÂN TRƯỜNG |

Thực hiện Chị thị 06/CT-UBND của UBND tỉnh về tăng cường quản lý đất đai, xây dựng tại vùng đông nam của tỉnh, UBND xã Tam Thăng (TP.Tam Kỳ) đang tiến hành các giải pháp kiên quyết xử lý những trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng công trình, nhà ở.