Chỉ thị số 19/CT-TTg

Các bãi tắm công cộng được hoạt động trở lại

MỸ LINH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn 2421/UBND-KGVX cho phép các bãi tắm biển công cộng hoạt động trở lại theo đúng tinh thần Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.