chi trả lương hưu qua thẻ

[VIDEO] - Tăng tỷ lệ người nhận lương hưu, các chế độ BHXH qua tài khoản

HOÀNG ĐẠO |

(QNO) – BHXH Quảng Nam đang đẩy mạnh tư vấn, vận động các đối tượng nhận lương hưu, trợ cấp hằng tháng, chế độ 1 lần từ nhận bằng tiền mặt sang tài khoản ngân hàng. Điều này sẽ mang lại nhiều thuận tiện cho người hưởng chế độ khi đỡ tốn thời gian đi nhận tại các điểm chi trả, an toàn hơn khi tiền được cất trong ngân hàng…

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội: Chính sách phù hợp, nhân văn

MỸ LỆ |

Thực hiện Nghị định số 108 của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, từ ngày 1.1.2022, người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội trên địa bàn TP.Hội An được chi trả tăng 7,4% so với mức nhận tháng 12.2021.

Chi trả lương hưu qua thẻ

DIỄM LỆ |

Từ tháng 9.2019, lương hưu sẽ được Bưu điện tỉnh chi trả qua thẻ. Đây là hình thức cụ thể hóa Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt và Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công và chi trả các chương trình an sinh xã hội.