Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn

[Infographic] - Thông điệp hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn

QUẢNG NAM MEDIA |

(QNO) - Với chủ đề “Cùng hành động để thay đổi thế giới”, Quảng Nam sẽ tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 phù hợp với điều kiện thực tế và tình hình dịch bệnh Covid-19. Dưới đây là một số thông điệp hưởng ứng chiến dịch: