chức danh chủ chốt

Hiệp Đức bầu các chức danh chủ chốt HĐND và UBND huyện

VĂN MINH |

(QNO) - Chiều 18.6, HĐND huyện Hiệp Đức khóa VIII (nhiệm kỳ 2021 - 2026) tổ chức Kỳ họp thứ nhất bầu các chức danh chủ chốt HĐND và UBND huyện.

Tây Giang bầu các chức danh chủ chốt HĐND và UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

ĐÌNH HIỆP |

(QNO) - Ngày 8.6, HĐND huyện Tây Giang khóa XII tổ chức Kỳ họp thứ nhất bầu các chức danh chủ chốt HĐND và UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.