Chương trình phát triển sâm Việt Nam

[Infographic] – Phấn đấu năm 2030, diện tích trồng sâm Việt đạt cột mốc 21.000ha

TRẦN HỮU |

(QNO) - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký quyết định phê duyệt chương trình phát triển sâm Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

[eMagazine] - Bảo tồn nguồn gen gốc sâm Ngọc Linh – sâm Việt Nam

DIỄM LỆ - HỒ QUÂN |

(QNO) – Để bảo tồn nguồn gen giống, hướng tới bảo lưu giá trị và định vị thương hiệu sâm Ngọc Linh – sâm Việt Nam, thời gian qua, bên cạnh các giải pháp chuyên môn từ chính quyền các cấp và ngành chức năng, thì vai trò của cộng đồng ngày càng được chú trọng. Tất cả đang tạo ra một rào chắn vững chắc, ngăn chặn giống sâm “ngoại lai” trà trộn vào thủ phủ sâm Ngọc Linh (Nam Trà My).