chuột cắn phá

Chuột phá hại lúa đông xuân ở Phú Ninh

THANH THẮNG |

(QNO) - Nhiều diện tích lúa đông xuân trên địa bàn huyện Phú Ninh bị chuột cắn phá nghiêm trọng.