Cơ quan Tài nguyên thủy sản Hàn Quốc

Hàn Quốc tài trợ gần 18 tỷ đồng quản lý và phát triển nguồn lợi thủy hải sản ven bờ tại Hội An

CHÂU NỮ |

(QNO) -  Cơ quan Tài nguyên thủy sản Hàn Quốc (FIRA) tài trợ gần 18 tỷ đồng để thực hiện dự án thiết lập mô hình quản lý và phát triển nguồn lợi thủy hải sản ven bờ ở Việt Nam. UBND tỉnh Quảng Nam là cơ quan chủ quản của dự án.