công nghiệp văn hóa

Công nghiệp văn hóa - động lực cho phát triển

XUÂN HIỀN - VĨNH LỘC |

“Tiềm năng phát triển ngành công nghiệp văn hóa (CNVH) tại các địa phương trong cả nước rất lớn, nhất là khi phát triển công nghiệp văn hóa gắn với phát triển du lịch và nhiều ngành dịch vụ, dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo”.

Thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa địa phương

KHÁNH LINH - XUÂN HIỀN |

(QNO) - Sáng nay 26/11, tại TP.Hội An, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam và Đại học Indiana (Hoa Kỳ) tổ chức diễn đàn toàn quốc “Đối thoại phát triển địa phương năm 2022” với chủ đề “Công nghiệp văn hóa, du lịch và phát triển địa phương”.