công trình công cộng

Khó kiểm soát giá vật liệu xây dựng

VĨNH LỘC |

Từ đầu năm đến nay, giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh liên tục tăng cao khiến nhiều chủ thầu và người dân lo lắng. Dù vậy, theo dự báo, mức giá trên vẫn tiếp tục còn biến động, chí ít đến hết mùa hè. 

Đặt tên đường và công trình công cộng phải gắn với quy hoạch phát triển đô thị

CHÂU NỮ |

(QNO) - Đó là một trong những nguyên tắc của quy chế đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 02/2021, có hiệu lực từ ngày 15.3.

Thành lập Hội đồng tư vấn xác lập ngân hàng tên đường

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2309 về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác lập ngân hàng tên đường, công trình công cộng và đặt, đổi tên đường, công trình công cộng tỉnh Quảng Nam.