cửa hàng tạp hóa

Thách thức của thương mại truyền thống

KHÁNH LINH |

Sau 2 năm đại dịch Covid-19, xu hướng mua sắm của người dân đang dần chuyển dịch qua các loại hình thương mại trực tuyến, đặt ra nhiều thách thức cho các doanh nghiệp, cửa hàng, siêu thị trong việc cạnh tranh với những “đối thủ” mới...

Nổi bật xu hướng mua sắm hiện đại

VIỆT NGUYỄN |

Các cửa hàng tạp hóa ngày càng bị lấn át bởi cửa hàng tiện lợi, siêu thị mi ni. Xu hướng trao đổi hàng hóa hiện đại này ngày càng nổi bật trên địa bàn tỉnh.