Cụm công nghiệp Tam Mỹ Tây

Kêu gọi đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Tam Mỹ Tây

VĂN PHIN |

Trong điều kiện nguồn vốn ngân sách không đảm bảo để bố trí đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Tam Mỹ Tây, UBND huyện Núi Thành vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh và Sở Công Thương thống nhất chủ trương giao cho doanh nghiệp làm chủ đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp này. Trước đó, HĐND huyện Núi Thành đã ban hành Nghị quyết 83/2020 về một số nội dung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, trong đó Cụm công nghiệp Tam Mỹ Tây sẽ được kêu gọi hợp tác đầu tư để hoàn thiện hạ tầng và thu hút đầu tư.

Cụm công nghiệp trên... giấy

HỮU PHÚC |

Cụm công nghiệp (CCN) Tam Mỹ Tây (huyện Núi Thành) dù đã được quy hoạch xây dựng chi tiết cách đây 9 năm, nhưng đến nay hạ tầng chỉ là đồi núi bị san bằng nham nhở.