đãi ngộ

Gần 13 tỷ đồng thực hiện chính sách thu hút, đãi ngộ vận động viên, huấn luyện viên thể thao

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Ngày 14/10/2022, HĐND tỉnh Quảng Nam ban hành Nghị quyết 27 quy định chính sách thu hút, đãi ngộ đối với vận động viên (VĐV), huấn luyện viên (HLV) thể thao thành tích cao tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 - 2025.