Đảng bộ TP.Hội An

Hội An kết nạp 25 đảng viên mới trong quý 1.2022

QUỐC HẢI |

Tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hội An diễn ra 31.3, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lê Chơi cho biết, trong quý 1.2022, Đảng bộ TP.Hội An kết nạp được 25 đảng viên mới và công nhận 36 đảng viên chính thức.