đánh giá đầu tư

Thay đổi tư duy xúc tiến đầu tư

TRỊNH DŨNG |

Chính quyền sẽ trực tiếp tìm kiếm những nhà đầu tư chất lượng, mở rộng năng lực hấp thụ dự án bằng cơ chế, chính sách hợp lý, tạo sự thuận lợi cho nhà đầu tư… Đó là cách Quảng Nam thay đổi tư duy trong xúc tiến đầu tư.

Khẩn trương tham mưu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2020

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tham mưu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2020.