đào tạo lao động

[Infographic] - Từ 2022 - 2025, Quảng Nam sẽ tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp 24.000 người mỗi năm

QUẢNG NAM MEDIA |

(QNO) - Theo kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025, mỗi năm sẽ tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp 24.000 người.