dịch vụ giáo dục công

Khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 3943 về khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2022.