điều hành giá

Tăng cường biện pháp quản lý, điều hành giá

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Ngày 5.8, UBND tỉnh ban hành công văn đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường biện pháp quản lý, điều hành giá.

Quản lý, điều hành giá đảm bảo mục tiêu kép vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế

CHÂU NỮ |

(QNO) - Đó là yêu cầu của UBND tỉnh tại Công văn số 974 nhằm triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác điều hành giá năm 2021 trên địa bàn Quảng Nam.