điều tra cơ sở hành chính

Cả nước giảm 554 đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã

N.ĐOAN |

(QNO) - Chiều 29.6, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương và Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố kết quả chính thức tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam, có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang cùng đại diện các sở ngành, địa phương. 

Quảng Nam đạt 100% phiếu điều tra cơ sở hành chính năm 2021

THỤC AN |

(QNO) - Ngày 22.9, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương (BCĐ Trung ương) tổ chức nghiệm thu trực tuyến với BCĐ Điều tra cơ sở hành chính tỉnh Quảng Nam về kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021.